podzial majatku

Podział majątku Szczecin

Kiedy po zawarciu związku małżeńskiego nie tworzymy aktu intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie dobra materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody stają się wspólnym dobytkiem stron. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji staje się wtedy trochę problematyczny.

Podział majątku Szczecin – Majątek wspólny, a osobisty

Kiedy chodzi o majątek wspólny, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania związku małżeńskiego. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną z osób. Zalicza się do tego środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Gdy w grę wchodzi majątek osobisty mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem aktu małżeńskiego. Poza rentą z powodu utraty zdolności do pracy. Poza tym wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W okresie trwania podziału majątku Szczecin pamiętajmy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

jak dzielic majatek szczecin

Podział majątku Stargard, a intercyza

Nie możemy podzielić majątku Stargard, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Możemy to zrobić tylko, kiedy wcześniej sporządziliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Intercyza ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności żony i męża, w przypadku rozwodu lub separacji.

Intercyza i podział majątku Stargard

Możliwości jest kilka do przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest szybszy i tańszy. Podpisując taki dokument każdy współmałżonek ma swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard występuje po równo, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej. Co z mieszkaniem po podziale majątku Stargard? Często jest to największym problemem przy podziale majątku Szczecin, gdyż mieszkanie jest najcenniejszym dorobkiem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą szansą jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here